29 januari 2023
fredag, 07 november 2014 21:55

NP3 växer och börsnoteras

Skrivet av 
alt
Anderas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

 

Analys Stefan Fröjdendahl


NP3 Fastigheter har som strategi att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi. Framför allt förvärvar och förvaltar bolaget fastigheter i norrländska tillväxtsregioner inom kategorierna: Kontor, lager/logistik samt industri och handel. Bolaget eftersträvar en förvaltning med bra riskspridning, vilket gör bolaget starkt i konjunkturcykler. NP3 Fastigheter har lyckats utomordentligt med denna strategi. Nu kommer bolaget att börsnoteras redan i december i år.

 

För årets första nio månader ökade hyresintäkterna till 161,9 Mkr (106,7) med ett driftöverskott som steg till 127,7 Mkr (83,7). Vinsten efter skatt för perioden steg till 80,9 Mkr (5,1), motsvarande 4,11 kr/aktie. I detta resultat ingick värdeförändringen på fastigheterna till 34,6 Mkr (–20,3).

 

I slutet av perioden ökade värdet på förvaltningsfastigheterna markant till 3,24 Mdr kr (1,73). En huvudorsak var att NP3 köpte av Kungsleden en portfölj om 38 fastigheter för totalt 760 Mkr, en portfölj som tillträdes den 1 september.

 

Bolaget har en stark finansiell ställning med ett eget kapital som steg till 1,27 Mdr kr, vilket ger en synlig soliditet om 38 procent då de räntebärande skulderna, inklusive derivat vid periodens slut, var 1,98 Mdr kr.

 

Vi rekommenderar ett långsiktigt innehav i aktien. Framförallt för att bolaget under den skicklige Andreas Nelvig kan och vågar göra rätt affärer, vilka ger en hög avkastning över tid.

 

Bolaget har en tydlig affärsstrategi med att förvalta och förvärva fastigheter till låg risk, genom förvärv av fastigheter med rätt urval av hyresgäster i expansiva norrländska regioner. Sedan är kompetensen särdeles hög i styrelsen, dels med Rickard Backlund, som styrelseordförande, dels med Christian Hahne som styrelseledamot. Backlund har bland annat ett förflutet som vd för Aberdeen Properties Investors där han resultatrikt förvaltade fastigheter för 30 miljarder euro. Hahne har framgångsrikt sett till att Centur AB, ägt av Balder och Peab, har växt i fastighetsvärde under de tre senaste åren, från 500 Mkr till drygt 5 Mdr kr.