30 november 2023
torsdag, 30 oktober 2014 14:42

Hemfosa köper för 795 Mkr

Skrivet av 
alt

Kilenkrysset säljer fastigheter om cirka 90000 kvm till Hemfosa. På bliden syns Lars Thagesson, Hemfosa, Tapio Mäenpää, Kilenkrysset, Jenny Lindholm, Hemfosa, Jan Persson, Kilenkrysset, samt Jens Engwall, Hemfosa.


Hemfosa Fastigheter genomför två förvärv av totalt sex fastigheter och två tomträtter i mellersta Sverige till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 795 Mkr, varav cirka 200 Mkr utgör samhällsfastigheter. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 94000 kvm med bland annat skolor och landstingsverksamhet.

 

Från Kilenkrysset köper samhälls- och logistikfastigheter i Falun, Uppsala, Västerås och Eskilstuna med en uthyrningsbar area om drygt 89000 kvm. Bland hyresgästerna återfinns bland annat landstinget i Västmanland och ett antal större företag. Tillträde sker den 30 oktober.

 

Därutöver förvärvar Hemfosa två samhällsfastigheter i Örebro kommun av Larroy Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till drygt 5000 kvm och hyresgäster är två friskolor med grundskoleverksamhet. Tillträde sker den 5 november.

 

– Förvärven stärker Hemfosa inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter samtidigt som vi kompletterar vårt fastighetsbestånd med moderna logistikfastigheter i expansiva orter, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa.