24 september 2023
onsdag, 29 oktober 2014 16:52

Ikano i nytt samarbetsavtal för Kållered köpstad

Skrivet av 
alt

Ett nytt avtal har tecknats för handeln i Kållered köpstad.


IKEA, Ikano Retail Centres och Mölndals stad har idag tecknat ett nytt samarbetsavtal för Kållered köpstad. Avtalet anger förutsättningarna för ett detaljplanearbete där handeln kan utvecklas och utökas inom befintligt område. Nu påbörjas det gemensamma detaljplanearbetet som innefattar ett nytt varuhus och ett nytt shoppingcenter.

 

– Göteborgsregionen är viktig för oss, det finns ett stort intresse för IKEA som vi vill möta upp emot. Vi gläds åt att det nya samarbetsavtalet och ser fram emot vårt gemensamma arbete mot en ännu bättre IKEA-upplevelse i Kållered för de många människorna, säger Michael Stjernquist, finanschef IKEA Sverige.

 

Det nya avtalet reglerar ett detaljplanearbete som kan pröva förutsättningarna för en förstärkt och utökad handel inom Kållered köpstad genom en omstrukturering av befintliga byggrätter och en utökning av handelsytorna inom området med cirka 25 000 kvm inom befintligt handelsområde, en effekt av de kringboendes värdefulla input och som gjorts möjligt genom Ikano Retail Centres förvärv av mark i maj i år. I och med undertecknandet återkallas det gamla programsamrådet med tillhörande detaljplan.
    

– Samarbetsavtalet som nu tecknas innebär att vi nu kommer ett steg närmare vår ambition att bygga ett shoppingcenter ihopkopplat med ett nytt IKEA varuhus i Kållered Köpstad. Vi vill skapa en mötesplats för upplevelser i en välkomnande atmosfär, säger Jan Kristensson, vd Ikano Retail Centres.