29 januari 2023
tisdag, 28 oktober 2014 20:16

Rekordvärde i Akademiska Hus

Skrivet av 
alt

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Med mycket en stor resultatpåverkande värdeförändring av fastigheterna för Akademiska Hus om 3043 Mkr (491) steg bolagets niomånadersvinst efter skatt till rekordet 4065 Mkr (2257). I resultatet ingick även värdeförändringar på finansiella instrument med -415 Mkr (44). Hyresintäkterna steg till 4109 Mkr (4005), medan driftöverskottet förbättrades till 2859 Mkr (2721). På helårsbasis minskade direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) till 6,7 procent (6,9).

 

I september invigdes ett av bolagets större projekt, VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum om 53000 kvm på Campus Ultuna i södra Uppsala. Samtidigt togs det första spadtaget för Uppsala universitets nya lednings- och förvaltnigsbyggnad, Segerstedthuset, omfattande 20000 kvm i Blåsenhus-området.

 

– En av Akademiska Hus viktigaste drivkrafter är att bidra till lärosätenas långsiktiga utveckling. Segerstedthuset är ett bra exempel på ett konkret resultat av ett långt samverkansprojekt, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Under perioden investerade Akademiska Hus totalt 2301 Mkr (2070) medan försäljningar av fastigheten Forum i Kista samt hela beståndet i Sundsvall såldes för totalt 747 Mkr.

 

Den 30 september bedömdes portföljens värde ha ökat till 62,2 Mdr kr (57,6 vid årsskiftet), varav fastigheter under uppförande var 6,2 Mdr kr (4,5). Efter perioden slut har Campus Konradsberg i Stockholm sålts för 2 Mdr kr.

 

Finansnettot uppgick till -725 Mkr (-274) där -415 Mkr (44) berodde på värdeförändringar i derivatinstrument. Skulderna uppgick till 33,3 Mdr kr (33,7) och den genomsnittliga finansieringskostnaden var 2,43 procent (2,66).

 

Det egna kapitalet ökade till 32,3 Mdr kr (29,6), vilket motsvarade en soliditet om 47,8 procent (46,8). LE