29 januari 2023
måndag, 27 oktober 2014 19:42

Jernhusen säljer till Aspholmen i Örebro

Skrivet av 
alt

Stationshuset i Örebro byggdes 1862 efter ritningar av arkitekten Adolf W. Edelsvärd.

 

Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter köper det byggklara markområdet vid Örebro Centralstation av Jernhusen. Jernhusen har varit delaktiga i detaljplanearbetet för området och skapat möjligheter för nya attraktiva arbetsplatser och verksamheter intill kollektivtrafiken. Detaljplanen möjliggör en sju våningar hög byggnad med både kontor och handel.

 

Försäljningen till Aspholmen Fastigheter omfattar cirka 4 700 kvm tomtareal till ett underligg-ande fastighetsvärde om drygt 40 miljoner kronor. Hela detaljplanelagda fastigheten omfattar en areal om totalt 6 700 kvm. Jernhusen behåller cirka 2 000 kvm av fastigheten för att kunna fortsätta erbjuda parkering till de som pendlar och behöver parkera i närheten av stationen.

 

– Jernhusen vill få fler att resa med kollektivtrafiken och vi är glada att köparen, precis som vi, värdesätter det stationsnära läget. Kontor och handel är mycket efterfrågat i dessa centrala lägen då det bidrar till att fler kan åka kollektivt till jobbet, säger Helena Everhed, affärsutvecklare på Jernhusen.

 

Aspholmen ska utveckla fastigheten i etapper med en första etappstar vid halvårsskiftet 2015.  Den totala lokalytan för projektet uppgår till cirka 15 000 kvm. Totalt kommer 1 200 personer att ha sina jobb här när projektet är slutfört.

 

– Vi har en stor efterfrågan på lokaler i Örebro. Moderna flexibla lokaler i citynära läge har ökat i attraktivitet. Vi är glada att framöver kunna erbjuda dessa lokaler i ett läge intill resecentrum i Örebro, säger Niklas Aronsson, fastighetschef på Aspholmen.