29 januari 2023
söndag, 26 oktober 2014 18:20

Fortsatt rekordmarknad för JM

Skrivet av 
alt

Johan Skoglund, vd JM.

 

Av Stefan Fröjdendahl

 

Aktieägarna och JM:s ledning fortsätter att tacka Gud varje morgon för Stockholmsmarknaden, en marknad där rörelsemarginalen för vår lönsamma byggare steg till 22,6 procent (20,9). Det är få byggbolag som kan uppvisa dessa marginaler. I utlandet är JM:s rörelsemarginal mer normal med 3,4 procent (4,2). Medan i övriga Sverige, utom regionen Stockholm, var marginalen oförändrat 7,6 procent. Dessa marginaler resulterade i en vinst före skatt om 1149 Mkr (935) för årets fortsatt nio månader.

 

Men trots dessa rekordresultat sjönk aktiekursen med 3 procent till 266 kr. Varför? Kanske aktieägarna läser tidningarna om att nu börjar de svenska bankerna införa kreditrestriktioner. På JM:s utlandsmarknader, Norge, Danmark, Finland och Belgien var rörelsemarginalerna normala dryga 3 procent och på dessa marknader finns nu större kreditrestriktioner än vad det har varit i Sverige.

 

Men nu börjar de svenska bankerna bli oroliga över den starka prisökningen på Stockholmsmarknaden, vilken varit cirka 15 procent i år, vilket indikerar en bubbla som kan spricka, och vilket kan vara förödande för en del personer som köpt sent, på framförallt Stockholmsmarknaden, med hög belåning. Därför inför nu storbankerna amorteringskrav på alla bostadsförvärv där kontantinsatsen understiger 50 procent av bostadens försäljningspris.

 

Men duktiga JM gnetar på som vd Johan Skoglund sa till mig vid ett snabbt möte på fastighetsmässan i Cannes i år. Nu ska Stockholms Docklands, Liljeholmen, växa ännu mer.

 

I början av oktober i år köpte JM fastigheten Marievik 15 för 815 Mkr av AMF Fastigheter. Här räknar JM med att kunna bygga cirka 500 bostäder med kajläge, vilka ska säljas till nya rekordpriser.
 

När det går upp så går det sedan ned, och vi kan nu förvänta oss sjunkande priser, särskilt i Stockholm eftersom amorteringstvång har införts, vilket på sikt även blir hämmande för JM:s bostadsproduktion.
 

Men JM kan sina marknader och bolaget är starkt med en soliditet om 40 procent (36) och med ett eget kapital om 4 397 Mkr och där räntabiliteten på detta egna kapital steg till imponerande 30,1 procent (22,7) för de senaste 12 månaderna.

 

Min rekommendation blir trots allt att minska innehavet i JM eftersom fundamenta talar för en trögare bostadsförsäljning för JM under de kommande tre åren. SF