4 juli 2022
fredag, 03 oktober 2014 12:13

Kaplan, ny bostadsminister

Skrivet av 
alt

Mehmet Kaplan, 43 (MP) har valts till Bostads- och stadsutvecklingsminister.

 

Idag utnämndes Mehmet Kaplan, 43 (MP), till Bostads- och stadsutvecklingsminister.
 Han har tidigare varit bland annat presstalesman för Sveriges muslimska råd (2005–06) och han var ordförande i Sveriges Unga Muslimer (SUM) (2000–02) samt dess sekreterare (1996–2000). Mehmet Kaplan valdes in i riksdagen 2006 och sitter i dag som gruppledare för Miljöpartiet. Han har arbetat för en arbetskraftsinvandring där papperslösa ska få rätt till vård. Han var också den första riksdagspolitikern som 2010 deltog i Ship to Gaza, något som skapade stor uppmärksamhet då Mehmet Kaplan, bland andra, satt i israeliskt förvar i ett dygn.

 

Kaplan har vuxit upp i Rinkeby och han har också bott i Husby i 17 år. Idag bor han i Akalla och han har i allmänhet kritiserat en social nedrustning i förorten och i synnerhet att den kommunala servicen flyttats, att fungerande skolor lagts ner och att hyresrätter ombildats till bostadsrätter i snabb takt.

 

I en kommentar kan det sägas att regeringen med valet av Kaplan vill klart markera en satsning på upprustningen av miljonprogrammet. Samtidigt som det råder en samstämmighet i den nya regeringen kring behovet av fler hyresrätter och en hållbarhetsanpassning av dagens bestånd. Socialdemokraterna önskar totalt 250 000 nya bostäder under de närmaste fem åren.

 

I Stockholm har nu alla ombildningar stoppats efter att sedan år 2006 cirka 26 000 bostäder ombildades i Stockholms tre kommunägda bostadsbolag/allmännyttan, vilka nu har totalt cirka 70 000 bostäder. Idag är cirka 47 procent av lägenheterna i Stockholms kommun bostadsrätter jämfört med år 2000 då andelen var 31 procent.