14 april 2021
onsdag, 20 augusti 2014 17:58

Nu kan Catena bygga Haga Norra

Skrivet av 
alt
I Haga Norra kan nu efterlängtade nya bostäder byggstartas.

 

alt

Gustaf Hermelin, vd Catena.

 

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i planerna att skapa en ny modern stadsdel. Mark- och Miljödomstolen beslutade att tillstyrka detaljplanen 2014-06-26.

 

– Efter det positiva beslutet ser vi nu fram mot att utveckla stadsdelen, säger Catenas vd Gustaf Hermelin.

 

Solna kommunfullmäktige antog i december 2012 detaljplanen som omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2. Det övergripande syftet med detaljplanen är att utveckla området till en levande och modern stadsdel med blandad stadsbebyggelse innehållande cirka 800 bostäder samt arbetsplatser, verkstäder och butiker. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gång- och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik.

 

I en kommentar kan sägas att äntligen kan Catena sätta spaden i marken för nya Haga Norra.