30 november 2023
fredag, 20 december 2013 18:57

NCC har sålt allt i Plaza Business Park

Skrivet av 
alt

NCC har sålt de två sista etapperna i Plaza Business Park i Vanda, Helsingfors. Båda har Very Good enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM för projektet.

 

NCC har undertecknat en överenskommelse om försäljning av den fjärde och femte etappen av kontorsprojektet Plaza Business Park i Vanda utanför Helsingfors. Den fjärde etappen (Tuike) förvärvas av finska Fennica Toimitilat för 154 Mkr och den femte (Halo) till en icke namngiven finsk institutionell investerare.

 

Tuike-byggnaden omfattar 5 200 kvm uthyrningsbar kontorsyta samt 162 parkeringsrättigheter. Projektet slutfördes i maj 2013 och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 82 procent. Betalning av köpeskilling och tillträde sker i slutet av januari 2014. NCC ansvarar för uthyrningen av återstående vakanta lokaler i tre år.

 

Halo-byggnaden omfattar 5 700 kvm samt 177 parkeringsrättigheter. Projektet slutfördes i november 2013 och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 93 procent. Även här ansvarar NCC återstående uthyrning.

 

– I och med försäljningen av Halo-byggnaden har nu samtliga fem etapper i Plaza Business Park avyttrats. Finland är en viktig marknad för oss och vi har ambitionen att stärka vår position som fastighetsutvecklare, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.