Skriv ut denna sida
fredag, 20 december 2013 18:57

NCC har sålt allt i Plaza Business Park

Skrivet av 
alt

NCC har sålt de två sista etapperna i Plaza Business Park i Vanda, Helsingfors. Båda har Very Good enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM för projektet.

 

NCC har undertecknat en överenskommelse om försäljning av den fjärde och femte etappen av kontorsprojektet Plaza Business Park i Vanda utanför Helsingfors. Den fjärde etappen (Tuike) förvärvas av finska Fennica Toimitilat för 154 Mkr och den femte (Halo) till en icke namngiven finsk institutionell investerare.

 

Tuike-byggnaden omfattar 5 200 kvm uthyrningsbar kontorsyta samt 162 parkeringsrättigheter. Projektet slutfördes i maj 2013 och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 82 procent. Betalning av köpeskilling och tillträde sker i slutet av januari 2014. NCC ansvarar för uthyrningen av återstående vakanta lokaler i tre år.

 

Halo-byggnaden omfattar 5 700 kvm samt 177 parkeringsrättigheter. Projektet slutfördes i november 2013 och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 93 procent. Även här ansvarar NCC återstående uthyrning.

 

– I och med försäljningen av Halo-byggnaden har nu samtliga fem etapper i Plaza Business Park avyttrats. Finland är en viktig marknad för oss och vi har ambitionen att stärka vår position som fastighetsutvecklare, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Senaste från Redaktionen