30 november 2023
torsdag, 19 december 2013 21:05

Victoria Park miljardköper från Tornet

Skrivet av 
alt

Peter Strand, vd för Victoria Park.

 

Victoria Park köper Fastighets AB Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 Mkr. Genom affären ökar Victoria Parks fastighetsvärde från 1,7 Mdr kr till 2,8 Mdr kr och hyresvärdet från 227 Mkr till 341 Mkr. Den uthyrbara arean ökar med 105 000 kvm till 366 000 kvm och antalet lägenheter med 1 337 till 4 537. Av lägenheternas hyresvärde om 114 Mkr finns 53 procent i Kristianstad och 47 procent i Stockholm. Den initiala direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 5,5 procent

 

Finansiering av förvärvet sker dels genom nya fastighetskrediter om 800 Mkr, för vilka kreditbeslut erhållits, dels genom en företrädesemission av stamaktier om 200 Mkr.

 

Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med förvärvet, Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare.

 

– Vi är mycket positiva till att så snart efter noteringen på NASDAQ OMX Stockholm kunna genomföra detta förvärv som är en del i tillväxten mot vårt mål om en miljon kvadratmeter uthyrbar area. Den ökade geografiska spridning som förvärvet medför passar väl med vår strategi att etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.