29 januari 2023
torsdag, 28 november 2013 19:35

Thyréns: Linbana i Göteborg år 2021

Skrivet av 
alt

En linbana mellan Haga och Lindholmen kostar cirka 300 Mkr.

 

Göteborg kan ha Sveriges första linbana för kollektivtrafik i drift jubileumsåret 2021. Thyréns förstudie om linbanor i Göteborg uppmärksammas efter att rapporten presenterats i trafiknämnden.

 

Förstudien om linbanan är en av 23 tidiga förstudier i samband med Göteborgs Stads jubileumsplan, ett arbete som leds av Göteborg & Co. Trafiknämnden har nyligen fått rapporten för information och förstudien ska därefter tas upp vid ett sammanträde i trafiknämnden i början av 2014.

 

Lisa Sakshaug, trafik- och samhällsplanerare på Thyréns i Alingsås är ansvarig för utredningen. I förstudien utreds därför linbanor som kollektivtrafik för att antingen kunna avskriva idén eller skapa beslutsunderlag för mer djupgående genomförbarhetsstudier. Sex tänkbara linjer i Göteborgsområdet beskrivs och utvärderas översiktligt.

 

Linbanor kan köra i 20-30 km/h vilket blir för långsamt över längre sträckor samt i glesare miljöer, men i stadsmiljö och halvglesa miljöer är det konkurrenskraftigt mot annan kollektivtrafik. Linbanor blir särskilt gynnsamma i förhållande till annan infrastruktur när de byggs över barriärer så som vatten och i kuperad terräng. Det passar också bra som tvärförbindelse mellan två knutpunkter. Linbanor kan inte svänga utan att det finns en mellanstation vilket också begränsar valet av sträckningar.

 

– Det är ett väldigt energieffektivt trafikslag, säger Lisa Sakshaug. Det sägs till och med att en del linbanelinjer genererar energi på sommaren då människor åker nedför bergssidorna istället för upp.

 

En linbana mellan Haga och Lindholmen bör enligt Tyréns utredning kunna förverkligas för mindre än 300 Mkr. Då kan 2 000-4 000 personer resa mellan dessa platser på mindre än fem minuter med en turtäthet som sämst med en avgång var 30:e sekund. Utredningen förordar mellanstora gondoler för 12-20 personer med utrymme för minst två rullstolar eller barnvagnar alternativt två-tre cyklar.

 

Några av de främsta fördelarna är energieffektiviteten, möjligheten till extremt hög turtäthet där man kan köra en gondol så tätt som var åttonde sekund, den höga pålitligheten och trafiksäkerheten. Eftersom en linbana inte påverkas av bilköer eller spårvagnsurspårningar blir störningsriskerna minimala.