29 januari 2023
torsdag, 28 november 2013 19:23

Hemborg och Gramner ska öka NCCs bostadsproduktion

Skrivet av 
alt

Fredrik Hemborg blir regionchef för NCC Boende Stockholm.

 

alt

Camilla Gramner är ny regionchef för småhus i Sverige på NCC Boende.

 

Fredrik Hemborg och Camilla Gramner har utsetts till regionchefer på NCC Boende för att i ökad takt skapa fler bostads- och hyresrätter i Stockholm och småhus i hela landet. Till att börja med byggs nu 330 hyresrätter i runt om i Stockholmsområdet.  

 

– Behovet av bostäder i storstäder och universitetsorter är stort. Därför fokuserar vi nu på att öka takten i vårt utbud och specialiserar oss på kostnadseffektiva och hållbara flerbostadshus och småhus. Våra nya, erfarna regionchefer blir drivande i detta arbete och i NCC:s ambition att bidra till en minskad bostadsbrist, säger Mattias Lundgren, vd för NCC Boende.

 

Fredrik Hemborg är ny regionchef för flerbostadshus i Stockholm på NCC Boende. Han ansvarar för att utveckla verksamheten och möta den stora efterfrågan på hållbara och kostnadseffektiva bostadsrätter och hyresrätter i regionen. Först ut är 330 hyresrätter som nu byggs i Stockholm, Sundbyberg och Järfälla kommun. Hemborg var tidigare regionchef på NCC Property Development, med ansvar för kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholmsregionen.

 

Camilla Gramner är ny regionchef för småhus i Sverige på NCC Boende. Hon ansvarar för att expandera verksamheten för småhus på NCC:s befintliga och nya marknader i hela landet. Ett viktigt första steg är att NCC:s småhus i egen regi Svanenmärks sedan oktober i år. Certifieringen ger kunden ett ”kvitto” på att NCC bygger energieffektivt och med sunda material som ger hög boendekvalitet, vilket tillmötesgår kundernas ökade intresse för hållbarhet. Camilla Gramner har en gedigen bakgrund inom NCC Boende senast som chef för Byggsystem & processutveckling. Tidigare har hon arbetat som projektchef och marknadschef på NCC Boende.