29 januari 2023
onsdag, 27 november 2013 20:38

Pandox – Urbanisering och äldre resenärer i fokus

Skrivet av 
alt
Anders Nissen, vd Pandox.

 

Den pågående urbaniseringen i världens utvecklingsländer och den förändrande åldersstrukturen i världen, där en snabbt ökande andel människor lever längre och är allt friskare, är de två demografiska trender som kommer att få störst betydelse för hotellbranschen i framtiden. Det framkom under Pandox hotellmarknadsdag, som hölls under temat demografiska förändringar i går tisdag på Hilton Stockholm Slussen.

 

– Urbaniseringen i världens utvecklingsländer, framför allt Kina och Indien, är den största ekonomiska kraft världen någonsin sett. Effekterna är enorma: fram till 2025 spås världens medelklass dubbleras till 4,2 miljarder personer, konstaterade Richard Dobbs, Director på McKinsey Global Institute.

 

Att människor tar sig ur fattigdom och får råd att börja konsumera påverkar i hög grad hotellbranschen. Allra tydligast är trenden i Kina:

 

– Fram till 2020 förväntas Kinas medelklass tredubblas till 1,7 miljarder människor. De kommer att vilja resa. Om bara tio procent väljer att resa till Europa och stannar i genomsnitt fem nätter innebär det 850 miljoner nya hotellnätter för europeiska hotell. Detta innebär en enorm utmaning och möjlighet för hotellbranschen, sa Anders Nissen, vd för Pandox.

 

En annan demografisk trend som påverkar branschen starkt är världens förändrande åldersstruktur, där allt fler lever allt längre och friskare liv.

 

– Baby Boomers, det vill säga den stora grupp som föddes under decenniet efter andra världskrigets slut, har gått in i pensionsåldern, sa Tom Savigar från The Future Laboratory. De ser sig inte som gamla, de är friska och de vill göra av med sina pengar på resor och upplevelser.


Magnus Berglund, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Scandic, höll med om att äldre och personer med funktionsnedsättningar är en viktig och växande grupp resenärer, säger:

 – I takt med att världens befolkning blir äldre ökar också andelen personer med någon form av funktionsnedsättning, konstaterade han. Här finns mycket pengar att tjäna för hotellen!

 

Som avslutning presenterade Anders Nissen Pandox prognos för utvecklingen i hotellbranschen under 2014. Bland annat konstaterades att efterfrågan väntas öka under året med korta hotellvistelser; leisure och city breaks som särskilt starka segment. Prognosen för RevPAR (2014 jämfört med 2013) för huvudstäderna i de nordiska länderna är: Köpenhamn +2,5 procent, Stockholm respektive Helsingfors: +2 procent och Oslo -2 procent. Globalt sett spås starka uppgångar för RevPAR i New York och Montreal med 5 procent, Bryssel +3 procent, London +2,5 procent och Amsterdam +2 procent.