4 juni 2023
onsdag, 27 november 2013 20:27

Minskat flygbuller i Upplands Väsby

Skrivet av 
alt
Flyget får inte längre flyga över Upplands Väsby.

 

Nu har en dom meddelats i Mark- och miljödomstolen i Nacka om Arlanda flygplats miljötillståndsansökan. I domen heter det att Swedavia ej får tillstånd för uteslutande raka inflygningar över Upplands Väsby däremot stoppas inte landning och start från den omdebatterade bana 3. I domen skriver Mark- och miljödomstolen att flygningar på bana 3 enbart får ske när Arlanda fått flygbolagen att gå över till kurvade inflygningar. Med kurvade inflygningar kan bana 3 användas utan att de boende störs av buller eftersom piloterna då gör en sväng och undviker Upplands Väsby.

 

– Det är betydelsefullt att miljödomstolen lyssnat till våra ståndpunkter och de argument som framförts gällande möjligheten för fortsatt utveckling av Väsby och bostadsbyggande för hela regionens bästa säger Per Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande (M) i Väsby.

 

Han fortsätter:

 – Allmänna aktörer som myndigheter och kommuner har ett ansvar mot sina medborgare. Jag som företrädare för kommunen Upplands Väsby har tagit mitt ansvar och kämpat för reducering av bullret.

 

– Det är ett viktigt beslut för oss Väsbybor. Det betyder att bullret minskar i tätorten och vi får möjligheter att vidareutveckla bostadsbyggandet. Domstolen bekräftar med sitt domslut ytterligare en gång att Väsby tätort ska skonas för överflygningar och det innebär att våra behov har lyssnats på, säger Leif Berglund, oppositionsråd (S) i Upplands Väsby kommun.

 

– Domen innebär att Upplands Väsby nu kan bygga ännu mer bostäder, bostäder som den snabbt växande Stockholmsregionen är i akut behov av. I centrala Väsby kommer det nu inte längre finnas några frågetecken kring vilka nya ungdomsbostäder, lägenheter eller äldreboenden som vi planerar att bygga, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby.