1 juni 2023
tisdag, 26 november 2013 20:22

Ytterligare 30 000 i Järfälla till 2030

Skrivet av 
alt

Barkarbystaden ska bli en spännande stadsbygd där boende, handel och utbildning samsas och där närheten till naturen och de kulturhistoriska miljöerna tas till vara.

 

Järfälla är ett av Stockholms hetaste tillväxtområden. Fram till 2030 beräknas kommunens befolkning öka med 30 000 invånare. En tillväxt som ska ske parallellt med bebyggelse, natur, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation tas tillvara. Från och med idag till den 10 februari nästa år ställs ett förslag till ny översiktsplan ut för granskning. En plan som visar hur kommunen ska växa och samtidigt möta utmaningarna på vägen.

 

Om 15 år kommer Barkarbystaden, Barkarby handelsplats, Veddesta och Jakobsberg att ha vuxit ihop till en levande stadskärna. Utifrån de skriftliga synpunkter som nu samlas in ska förslaget till översiktsplan slutbearbetas och därefter presenteras för politikerna, som fattar beslut före valet 2014.

 

I förslaget underlättas resandet, samtidigt som ett växande Järfälla kopplas samman med både ny och befintlig infrastruktur. Barkarby station utvecklas till att bli en regional knutpunkt Stockholm Väst som kopplar ihop spårtrafik, bil och buss. Det kommer också finnas bättre förutsättningar för att gå till fots och att cykla.

 

– Järfälla utvecklas till en superpunkt i regionen. Med nya bostäder och ny infrastruktur som exempelvis tunnelbana och Förbifarten får Järfälla ett unikt läge. Här finns handel, bostäder och arbetsplatser samtidigt som storstaden och fantastiska naturområden finns runt hörnet, säger Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande.

 

Även i framtiden kommer Järfällaborna ha goda möjligheter till fritidsaktiviteter och nära till naturen. En stor del av kommunen består idag av naturreservat och gränserna dit kommer att vara intakta.