29 januari 2023
måndag, 25 november 2013 20:10

Catella ökar inom fastighetsrådgivning

Skrivet av 
alt

Anders Palmgren, chef för Corporate Finance på Catella.

 

Catella har varit rådgivare i fastighetstransaktioner till ett värde av 71,5 Mdr kr (47,7) under den senaste tolvmånadersperioden. Det innebär att bolaget medverkat som rådgivare i 8 procent (7) av den totala transaktionsvolymen i Europa, exklusive Storbritannien.

 

– Vi är stolta över att kunna presentera en transaktionsvolym av denna storlek och därmed befästa vår position i Europa, säger Anders Palmgren, chef för Corporate Finance på Catella.

 

Den totala transaktionsmarknaden för fastigheter i Europa, exklusive Storbritannien, uppgick till 794 Mdr kr (657) under den senaste tolvmånadersperioden, vilket motsvarade en ökning om 21 procent.

 

– Den ökande likviditeten på samtliga fastighetsmarknader där Catella är verksamt, förutom Finland, förklaras av ökad tillgång till förvärvsfinansiering, stor tillgång till kapital och större riskaptit, kommenterar Anders Palmgren.

 

Catellas samarbetspartner i Storbritannien, Strutt & Parker, omsatte fastigheter till ett värde av 27,8 Mdr kr (21,3) under den senaste tolvmånadersperioden. Det innebär att Catella och Strutt & Parker tillsammans medverkat som rådgivare i 8 procent (7) av den totala transaktionsvolymen i Europa, inklusive Storbritannien.

 

– Alliansen mellan Catella och Strutt & Parker har stärkt vår position som rådgivare i Europa. Under året har vi genomfört några av de större fastighetstransaktionerna på marknaden, avslutar Palmgren.