29 januari 2023
måndag, 25 november 2013 20:06

Akademiska Hus utvecklar unik läromiljö på KTH

Skrivet av 
alt

Ombyggnaden av huset för pedagogik för Byggteknik och design vid KTH blir ett studieobjekt. Bild: Ahrbom & Partner

 

När framtidens byggnadsingenjörer ska utbildas, vad är då mer naturligt än att använda den egna byggnaden som studieobjekt? Akademiska Hus investerar drygt 120 Mkr i en ombyggnad med nytänkande inom pedagogik för Byggteknik och design vid KTH i Stockholm. Byggstart beräknas ske hösten 2014 med inflyttning ett år senare.

 

Sexhundra studenter samt lärare och forskare från avdelningen Byggteknik och design flyttar från Haninge till KTH Campus för att samlokaliseras med övriga ABE-skolan (arkitektur och samhällsbyggnad). Akademiska Hus bygger därför om cirka 4 000 kvm lokaler i Väg-och vattenkvarteren till lärosalar, kontor, studiehall och matsal.

 

Eftersom studenterna är blivande byggnadsingenjörer som själva ska konstruera hus i framtiden blir huset i sig ett studieobjekt. Det innebär till exempel att en del installationer i stråk och korridorer, som sprinklerledningar och ventilationsdon, lämnas synliga för observation och förståelse.

 

– Det här blir en modern läromiljö i ett miljöriktigt hus, säger Stellan Lundström, professor och rektor för skolan Arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH.

 

I huset byggs också ett innovativt BIM-labb (byggnadsinformationsmodellering) med datorarbetsplatser, 3D-projektorer, virtuella skrivtavlor och 3D-skrivare. Den toppmoderna tekniken gör det möjligt att utgå från en installationsprodukt, till exempel ett ventilationsrör, och på det projicera detaljer. På så vis får studenterna möjlighet att visualisera konstruktionen innan den byggs.

 

– Det är ett särskilt roligt projekt och en extra utmaning att skapa framtidens lärandemiljöer för framtidens byggnadsingenjörer, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.