1 juni 2023
fredag, 22 november 2013 17:31

40 000 fler bostäder i Stockholm

Skrivet av 
alt
Finansborgarrådet Sten Nordin. Foto: Charlie Bennet

 

Efter att årets budgetfullmäktige i Stockholms stadshus avslutades med att finansborgarrådets förslag till budget för år 2014 antogs under fredagen, betonade finansborgarrådet Sten Nordin (M) att 140 000 bostäder ska byggas i Stockholm till år 2030. Det är 40 000 fler än tidigare budgetförslag.

 

– Det har varit en bra debatt där skiljelinjerna i Stockholmspolitikern tydliggjorts. Vilka som styr Stockholm efter valet nästa höst kommer göra stor skillnad i stockholmarnas vardag. Alliansen är överens om att genomföra stora satsningar på bostadsbyggande, skola och välfärd. Oppositionen å sin sida är bara överens om att höja alla stockholmarnas skatt. Nästa års budget präglas till stor del av det växande Stockholm. Eftersom Stockholm är en attraktiv stad dit många vill flytta måste vi svara upp med tydliga investeringar för framtiden. I nästa års budget satsar vi därför stort på bostadsbyggandet, skolan och äldreomsorgen, säger Sten Nordin.

 

Debatten till i Stadshuset handlade till stor del om Stockholms växtkraft.

Bostadssatsningen 40/20, som innebär att det ska byggas 140 000 bostäder till 2030 är en viktig del av budgeten.

 

– Vi bygger 40 000 fler bostäder fram till 2030 än vi tidigare hade planerat för. Detta är helt nödvändigt för att möta befolkningsökningen i Stockholms stad. Under de kommande fem åren ska vi dessutom markanvisa 20 000 små lägenheter, vilket är mycket bra för Stockholms unga befolkning, underströk Sten Nordin.