4 juni 2023
onsdag, 20 november 2013 19:05

Einar Mattsson köper Sundbybergs kommunhus

Skrivet av 
alt

Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

 

Einar Mattsson köper Sundbybergs kommunhusfastighet i Rissne. Planen är att uppföra cirka 250 bostäder varav en fjärdedel blir hyresrätter vilka ska ägas och förvaltas av Einar Mattsson. Det står klart sedan företaget vunnit stadens markanvisningstävling, där goda kommunikationer och naturmark utgjorde förutsättningarna. Det formella beslutet till försäljningen tas av kommunfullmäktige den 16 december.

 

När Sundbybergs stad beslutade att flytta till nya lokaler i Hallonbergen utlyste staden en tävling. Med en tydlig stadsmässighet och klimatsmarta hus integrerade i den gamla naturmarken blev Einar Mattsson det vinnande förslaget.
 

– Det här blir ett lyft för hela Rissne, och ett bra komplement till de utvecklingsplaner som redan finns för området. Med Einar Mattssons förslag förstärker vi stadskänslan i Rissne – det blir modernt, tryggt och en bra mix av bostadsrätter och hyresrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

 

Av cirka 250 lägenheter blir det ungefär 190 bostadsrätter och 60 hyresrätter, från ett till fem rum och kök, omgivna av naturmark. Nästa etapp av tvärbanans utbyggnad planeras förbi gathusen på Kavallerivägen. Området får en ny förskola och i skärningen Kavallerivägen – Rissneleden anläggs ett torg.

 

– En viktig förutsättning för oss har varit att få bygga hyresrätter. Einar Mattsson är med sina 5 000 hyresbostäder Stockholms stads största privata fastighetsägare. Nu får vi även möjligheten att utvidga vårt långsiktiga ägande i Sundbyberg, säger Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB.