4 juni 2023
fredag, 15 november 2013 17:47

Skanska säljer projekt Johannelund till SKB

Skrivet av 
alt

Skanska ska uppföra sex flerfamiljshus med 111 lägenheter i Johannelund åt SKB.

 

Skanska har slutit avtal med SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, om försäljning av kvarteren Gräsklipparen och Kantskäraren i Johannelund i västra Stockholm. Avtalet innebär även att Skanska får i uppdrag att uppföra sex flerfamiljshus med 111 lägenheter åt SKB med planerad byggstart i mars 2014.

 

Johannelund genomgår en spännande utveckling. I området planeras för drygt 500 nya bostäder i olika upplåtelseformer samt förskola och butiker på Johannelundstippens sydvästsida mot Lövstavägen.

 

– Vi är mycket glada över att få bidra till nya hyreslägenheter i ett spännande område med närhet till både service och rekreation. Husen vi uppför åt SKB ingår i vårt ModernaHus-koncept som innebär flexibla lösningar, kort byggtid och låga totalkostnader, säger Magnus Christiansen, distriktschef, Skanska Sverige AB.

 

Skanskas Svanenmärkta ModernaHus-koncept innebär en hög grad av prefabricering, vilket betyder kortare byggtid samtidigt som byggarbetsplatsen blir mindre utrymmeskrävande. Dessutom erbjuder konceptet bra driftsekonomi, väl beprövade materialval och en god boendemiljö.

 

Förutsatt att bygglovsprocessen är klar sker byggstart i mars 2014 och alla hus ska vara klara för inflyttning till hösten 2015.