25 juli 2021
torsdag, 14 november 2013 19:03

Skanska bygger för 200 Mkr åt Chalmersfastigheter

Skrivet av 
alt

Skanska skapar nya ytor åt Chalmersfastigheter på Campus Johanneberg i Göteborg. Illustration: White Arkitekter

 

Som en fortsättning på ett samverkansavtal som tecknades mellan Chalmersfastigheter och Skanska i våras har Skanska fått i uppdrag att bygga kontorshuset på Chalmers Campus Johanneberg. Byggnaden kommer att utgöra en ny port till den södra delen av Chalmersområdet. Kontraktet är värt 200 Mkr. Byggstart sker omgående och huset beräknas stå färdigt till sommaren 2015.

 

Kontorshuset som uppförs intill Sven Hultins gata utgör en naturlig övergång mellan Chalmersområdet och Mossen. Det kommer att inrymma kontor, mötesplatser, restaurang och service. Tanken är att det ska bli en plats för samverkan över gränser, mellan och inom organisationer, akademi och samhälle.

 

– Vi är mycket glada över förtroendet att få upprätta denna profilbyggnad som är ett projekt i den nya utvecklingen av området. Byggnaden får en intressant arkitektonisk utformning med bland annat en avancerad glasfasad vilket innebär en spännande utmaning för oss, säger Christian Wieland, distriktschef, Skanska Sverige AB.

 

Byggnaden, som ritats av White Arkitekter, får en total yta på 8 200 kvm, fördelat på källarplan samt sex våningar ovan jord, varav ett plan inrymmer fläktrum. Avsikten är att söka certifiering enligt Miljöbyggnad guldnivå.

 

– I vårt samarbete med Skanska skapar vi en ny mötesplats och innovativa miljöer där Chalmers, näringsliv och samhälle kan arbeta med framtida succéer inom ramen för Johanneberg Science Park. Med design och teknik i framkant skapar vi tillsammans extremt goda prestanda inom energi och miljö med målet att byggnaden ska bli bland de främsta i Sverige i sitt slag, säger Sven-Erik Adolfsson, vd, Chalmersfastigheter AB.