25 juli 2021
måndag, 11 november 2013 18:59

SveaReal överträffar prognosen

Skrivet av 
alt

Claes Malmkvist, vd SveaReal.

 

En positiv start på hösten och ett förvaltningsresultat som utvecklats bättre än bolagets prognoser. Så kan det tredje kvartalet beskrivas för SveaReals verksamhet som hittills i år.

 

För tredje kvartalet steg vinsten efter skatt till 218 Mkr (37). I resultatet ingick värdeförändringar om 201 Mkr, varav -53 Mkr var hänförliga till fastigheter och 254 Mkr till derivat. Hyresintäkterna till 530 Mkr (349), medan fastighetskostnaderna uppgick till 162 Mkr (90) och driftnettot förbättrades till 369 Mkr (260). Förvaltningsresultatet ökade till 105 Mkr (90).

 

- Våra medarbetare har lyckats öka intäkterna och samtidigt minskat kostnaderna på ett mycket bra sätt. Vi kan också glädjande konstatera att våra kundförluster hittills i år varit obefintliga, säger vd Claes Malmkvist.

 

Under första kvartalet avyttrades två fastigheter med total uthyrningsbar area om 11 000 kvm och under det tredje kvartalet investerade SveaReal 77 Mkr i befintliga fastigheter, merparten var anpassningar till nya och befintliga hyresgäster. Den 30 september bestod portföljen av 80 fastigheter med ett marknadsvärde om 7 006 Mkr.

 

– Våra ägare har tydliga förväntningar på att vi skapar likviditet i deras aktieinnehav. Som ett led i detta utvecklar vi vår organisation och verksamhet så att vi kan jämföras med börsnoterade konkurrenter. Med många positiva indikatorer ser vi nu fram emot resterande del av 2013, avslutar Malmkvist.