25 juli 2021
lördag, 09 november 2013 18:03

Atrium Ljungberg emitterar 500 Mkr under MTN-program

Skrivet av 
alt
Annica Ånäs, CFO Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg har genomfört en första emission om 500 Mkr under sitt nyligen kommunicerade MTN-program. Emissionen är en 4-årig obligation med rörlig ränta, 3m Stibor +1,50 procent. Obligationen är icke säkerställd och utgör ett komplement till bolagets befintliga finansiering.

 

– Emissionen var övertecknad och vi kommer i framtiden att göra fler emissioner under programmet. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld men även till att finansiera vår projektutveckling, säger Annica Ånäs, CFO Atrium Ljungberg.

 

Emissionsinstitut för obligationen var Handelsbanken Capital Markets.