25 juli 2021
torsdag, 07 november 2013 21:28

Skanskas vinst steg till 2,85 Mdr

Skrivet av 
alt

Johan Karlström, vd Skanska.

 

Vinsten efter skatt steg för Skanska under årets första nio månader, efter en skattebelastning om –1 054 Mkr (–743) till totalt 2 847 Mkr (2 115). Dock var rörelseresultatet för Q 3 om 1 553 Mkr något lägre än marknadens förväntningar.

 

Totalt ökade intäkterna under perioden med 4 procent eller valutajusterat med 7 procent till 97,5 Mdr kr (93,9). Dock minskade orderstocken till 144,9 Mdr kr (148,7).

 

Rörelsemarginalen i byggverksamheten sjönk till 2,8 procent (2,9), medan den steg kraftigt i verksamheten för bostadsutvecklingen till 6,3 procent (neg).

 

Rörelseresultatet för den kommersiella fastighetsutvecklingen ökade till 569 Mkr, medan den minskade för infrastrukturutvecklingen till 326 Mkr (481).

 

Skanskas prognoser för framtiden är blandade karameller. Enligt vd Johan Karlström har orderingången utvecklats väl i Sverige, Norge, Finland och inom husbyggnad i USA.       

 

Däremot är en utdragen och en kraftig marknadsnedgång som inneburit en starkt minskad affärsvolym i Tjeckien och i Slovakien. Han menar även att marknadsutsikterna för anläggningsverksamheten utvecklas väl på Skanskas hemmarknader, inklusive USA.

 

Men tyvärr har den politiska situationen i USA medfört en avvaktande hållning hos vissa privata kunder inom energisektorn.

 

Koncernens egna kapital steg under årets nio månader till 86,9 Mdr kr (86,5), vilket medförde att det egna kapitalet ökade till 20,4 Mdr kr (18,4).

 

På börsen sjönk aktien med drygt 2 procent till 123,5 Kr. I år har aktien stigit med 14 procent. SF