3 december 2022
torsdag, 07 november 2013 21:22

HEBA ökade förvaltningsresultatet med 10 procent

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson, vd HEBA. Foto: Cato Lein

 

HEBAs niomånadersvinst efter skatt minskade till 113 Mkr (125), vilket motsvarade 2,74 kr (3,03) per aktie. Till minskningen bidrog att värdeförändringar på fastigheter var lägre jämfört med föregående år. Dessa uppgick till 50 Mkr (108,9), medan värdeförändringen för räntederivat uppgick till 21 Mkr (-6). Förvaltningsresultatet förbättrades med 10 procent till 74 Mkr (67). Hyresintäkterna ökade till 186 Mkr (173) och driftsöverskottet steg till 114 Mkr (103,4).

 

Under perioden investerade HEBA 204 Mkr, varav 121 Mkr i fastigheten Agnes Cecilia 1 i Annedal – ett nyproduktkionsprojekt om 85 lägenheter med inflyttning kring kommande årsskifte. Dessutom investerades 78 Mkr i befintliga fastigheter, främst i ROT-arbeten vid Gullmarsplan, Västertorp och på Lidingö.

 

Den 30 september bokades fastigheterna till 4 775 Mkr (4 491 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna minskade till 1 346 Mkr (1 502) som finansierades till en snittränta om oförändrat 3,6 procent.

 

Efter aktieutdelning om 45 Mkr ökade det egna kapitalet till 2 685 Mkr (2 617) Mkr, motsvarande en soliditet om 56,4 procent (58,2) och till ett beräknat substansvärde om 81 kr (79) per aktie. LE