20 september 2021
onsdag, 06 november 2013 20:00

Wallenstams vinst ökade till 912 Mkr

Skrivet av 
alt

Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

Wallenstams niomånadersvinst efter skatt ökade till 912 Mkr (773), motsvarande 5,40 kr (4,50) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter om 281 Mkr (484) och på derivatinstrument till 337 Mkr (-47). Förvaltningsresultatet steg till 327 Mkr (302).

 

Hyresintäkterna ökade till 1 190 Mkr (1 185), medan driftnettot på grund av en lång och kall vinter stannade på 829 Mkr (831)

 

Under perioden sålde Wallenstam fastigheter för 1 621 Mkr (1 875), till priser motsvarande 6 procent (12) över årsskiftesvärderingen. Samtidigt investerade bolaget för 1 819 Mkr (1 423), varav 898 Mkr (562) var förvärv och investering i nyproduktion uppgick till 921 Mkr (861). Dessutom investerade Wallensam i vindkraft för 294 Mkr (459).

 

Den 30 september omfattade fastighetsportföljen 28 172 Mkr (27 680 vid årsskiftet), medan vind- och vattenkraftverken inklusive pågående nyanläggningar bokades till 2 114 Mkr (1 906). Låneportföljen uppgick till 16 293 Mkr (16 042) och finansierades till en 3,29 procent. Det egna kapitalet ökade till 12 517 Mkr (11 893) motsvarande en soliditet om 40 procent (38).

 

– Vi fortsätter leverera ett starkt och stabilt resultat. Vårt substansvärde ökar och uppgår nu till 92 kr/aktie, mot vårt mål om 100 kr/aktie. Med en soliditet på 40 procent skapar vi också utrymme for fortsatt högt tempo i var nyproduktion av bostäder, vi har hittills produktionsstartat 2 181 lägenheter under affärsplanen, säger vd Hans Wallenstam. LE