1 juni 2023
måndag, 28 oktober 2013 19:55

Skanska och HEBA samarbetar i Norra Djurgårdsstaden

Skrivet av 
alt

HEBA byggstartar tillsammans med Skanska cirka 70 bostäder i Norra Djurgårdsstaden under år 2015.

 

Skanska och HEBA Fastighets AB har slutit avtal om att gemensamt förbereda för kvarteret Balkonghusen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Avtalet omfattar i första fasen en projektering av två flerbostadshus med ett 70-tal hyresrättslägenheter. Avsikten är att samarbetet ska leda fram till fas två som innebär ett avtal om genomförande med planerad byggstart under andra kvartalet 2015.

 

I Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser kombinerat med en modern hamn och spårväg.

 

– Vi är väldigt glada över detta avtal som innebär ett nära samarbete redan från inledningsskedet i projektet. Det ger oss möjligheter att skapa optimala lösningar för långsiktigt hållbara hus, säger Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB.

 

Avsikten är att husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

 

– HEBAs verksamhet ska ha ett miljöfokus för att minska vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. De här husen utgör ett bra exempel på det arbetet. Vi ser fram emot att samarbeta med Skanska och dra nytta av bolagets erfarenheter inom grönt byggande, säger Lennart Karlsson, vd för HEBA.