27 juli 2021
torsdag, 24 oktober 2013 20:53

Förbättrat förvaltningsresultat för Diös

Skrivet av 
alt

Christer Sundin, vd Diös.

 

Ett allt mer effektivt Diös ökade niomånadersvinsten till 240 Mkr (186), motsvarande 3,22 kr (2,47) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar för fastigheter om -56 Mkr (62) och för derivat om 97 Mkr (-56). Förvaltningsresultatet förbättrades till 275 Mkr (261), vilket främst förklarades av färre fastigheter i portföljen och därmed lägre finansieringskostnader

 

Trots färre lokaler och bostäder att hyra ut minskade hyresintäkterna endast till 971 Mkr (972), medan driftöverskottet till följd av en sträng vinter föll till 562 Mkr (578), motsvarade en överskottsgrad om 57,9 procent (59,5).

 

Under perioden sålde Diös 12 fastigheter för 227 Mkr, bland annat registerfastigheterna Mercurius 5, 11 och 12 i Sundsvall för 140 Mkr och fastigheten Gällivare 12:334 för 55 Mkr. Samtidigt investerade bolaget 149 Mkr (99) i befintligt bestånd.

 

Portföljens marknadsvärde per 30 september  i år beräknades till 11 749 Mkr (11 878 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 7 722 Mkr och finansierades till en årlig genomsnittsränta om 3,12 procent inklusive lånelöften. Det egna kapitalet ökade till 3 154 Mkr (3 086), motsvarande en soliditet om 26,4 procent. LE