27 juli 2021
torsdag, 24 oktober 2013 20:52

FastPartner ökade vinsten till 247 Mkr

Skrivet av 
alt

Sven-Olof Johansson, vd FastPartner.

 

FastPartners förvärv på senare tid bidrog till att bolagets vinst efter skatt för de senaste tre kvartalen ökade till 247 Mkr (197), motsvarande 4,65 kr (3,77) per aktie. I resultatet ingick orealiserade värdeförändringar för fastigheter om 9 Mkr (97) och för finansiella instrument om 86 Mkr (-19). Förvaltningsresultatet ökade till 214 Mkr (167), motsvarande 4,02 kr (3,18) per aktie.

 

Hyresintäkterna steg med 15,7 procent till 548 Mkr (474), medan driftnettot förbättrades med 23,8 procent till 359 Mkr (290), vilket gav en överskottsgrad om 65,6 procent (61,3).

 

Under perioden har FastPartner köpt nya fastigheter för 1 247 Mkr och investerat för 129 Mkr i befintligt bestånd. Den 30 september bokades portföljen till 9 220 Mkr (7 834 vid årsskiftet). Bolagets lån hos kreditinstitut uppgick till 5 245 Mkr och finansierades till en medelränta om 3,0 procent. Utöver dessa lån har FastPartner emitterat två icke säkerställda obligationslån om 300 Mkr respektive 500 Mkr. Koncernens egna kapital ökade till 2 869 Mkr (2 308), viket motsvarade en soliditet om 29,4 procent.

 

Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå ett fastighetsvärde överstigande 10 Mdr kr, hyresintäkter överstigande 1 000 Mkr, ett driftnetto överstigande 650 Mkr och ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 Mkr. LE