27 juli 2021
onsdag, 23 oktober 2013 17:53

Klöverns vinst steg till 632 Mkr

Skrivet av 
alt

Rutger Arnhult, vd Klövern.

 

Klöverns niomånadersvinst efter skatt ökade till 632 Mkr (378), motsvarande 2,96 kr (1,79) per stamaktie. För ökningen svarade främst värdeförändringar för derivat om 345 Mkr (–13 och finansiella tillgångar om 71 Mkr (–2). I resultatet ingick även värdeförändringar på fastigheter om –96 Mkr (176). Förvaltningsresultatet steg med 12 procent till 476 Mkr (426), påverkat av nettoförvärv, nettoinflyttning och indexuppräkningar. Intäkterna ökade med 15 procent till 1 630 Mkr (1 423), medan driftöverskottet steg med 10 procent till 1 033 Mkr (935).

 

Under perioden tecknade Klövern bland annat ett sexårigt hyresavtal om 3 800 kvm med Länsstyrelsen i Uppsala. Total hyra för avtalsperioden uppgår till nära 50 Mkr och avtalet innebar också startskottet för ombyggnationen av gamla Posthuset,  granne med Uppsala resecentrum.

 

Dessutom tecknades ett sexårigt hyresavtal med Transportstyrelsen i Örebro. Detta avtal omfattar 17 000 kvm och en totalhyra om 150 Mkr. Efter dessa överenskommelser kommer cirka 20 procent av Klöverns kontraktsvärde från offentliga hyresgäster.

 

I rapporten meddelade Klövern vidare att bolaget ska genomföra en särskild satsning på sina kontorshotell. Dessa, som är 50 till antalet i 17 städer, ska drivas under ett eget varumärke kallat First Office.

 

Klövern tillträdde under perioden fastigheter för 469 Mkr, medan försäljningarna uppgick till 364 Mkr. Samtidig genomförde bolaget investeringar i befintligt bestånd för 537 Mkr och förvärvade 29,4 procent av aktierna i fastighetsbolaget Tribona, som redovisas som intressebolag från och med den 7 juni.

 

Vid periodens slut omfattade Klöverns fastighetsportfölj 390 fastigheter med ett verkligt värde om 23 170 Mkr (22 624 vid årsskiftet).  De räntebärande skulderna uppgick till 15 634 Mkr och finansierades till en snittränta om 4,3 procent. Det egna kapitalet ökade till 7 022 Mkr (6 969), vilket motsvarade en soliditet om 28,8 procent (28,1). LE