27 juli 2021
tisdag, 22 oktober 2013 18:43

Wihlborgs vinst ökade till 892 Mkr

Skrivet av 
alt

Anders Jarl, vd för Wihlborgs.

 

Wihlborgs niomånadersvinst efter skatt ökade till 892 Mkr (445), vilket motsvarade 11,61 kr (5,79) per aktie. Till stor del förklarades ökningen med orealiserade värdeökningar på derivat med 459 Mkr (-70). Värdeökningen för fastigheter uppgick till 124 Mkr (133). Både hyresintäkter och driftsöverskott steg med 11 procent till 1 254 Mkr (1 125) respektive 922 Mkr (832), medan förvaltningsresultatet förbättrades till 564 Mkr (527), motsvarade en ökning med 7 procent.

 

– Vi har under tredje kvartalet nytecknat kontrakt med en årshyra på 33 Mkr och fått uppsägningar för avflyttning på 25 Mkr. Det innebär en nettouthyrning på 8 Mkr och vi är nu uppe i tjugotre kvartal i rad med positiv nettouthyrning, säger vd Anders Jarl.

 

Under perioden köpte Wihlborgs fastigheter för 1,8 Mdr kr, det enskilt största förvärvet utgjordes av Ikanos andel av Ideon i Lund för 1,5 Mdr kr. Investeringarna i befintligt bestånd uppgick till 459 Mkr. Detta bidrog till att portföljens redovisade värde ökade till 22,2 Mdr kr (19,9 vid årsskiftet). Koncernens räntebärande skulder steg till 13,6 Mdr kr (11,8) och finansierades till en snittränta om 3,68 procent (3,57).

 

Det egna kapitalet ökade till 6 722 Mkr (6 138) vilket motsvarade en soliditet om 29,6 procent (30,0).

 

För helåret 2013 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 730 Mkr. LE