25 juli 2021
måndag, 21 oktober 2013 18:53

Kungsleden slutför storköp från GE

Skrivet av 
alt

Genom affären med GE blir Kungsleden ägare till Lustgården 12 om cirka 13 350 kvm i Stockholm.

 

alt

Inom Vallgraven 34:4 omfattande 3 700 kvm i Göteborg, ingår också i Kungsledens förvärv, liksom...

 

alt

... Svärdet 7 i Danderyd om 41 000 kvm.

 

Kungsleden har undertecknat ett bindande köpeavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av portföljen med 84 kommersiella fastigheter, i enlighet med den avsiktsförklaring som meddelades den 15 augusti. Köpeskillingen uppgår till 5,5 Mdr kr. Beståndet är till största delen beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvm. Tillträde ska ske före årsskiftet.

 

– Genom detta fastighetsförvärv uppfyller vi vårt uppsatta mål för nya investeringar om 5-6 Mdr kr inom 18-24 månader som kommunicerades i början av detta år. Fastighetsportföljen passar mycket väl in i vårt befintliga bestånd och med Kungsledens nya strategi som fokuserar på kommersiella fastigheter av god kvalitet i attraktiva lägen i tillväxtregioner, säger Biljana Pehrsson, vd ör Kungsleden.

 

Cirka 70 procent av fastighetsportföljen finns i Stockholm och Göteborg, vilket innebär att Kungsledens andel av fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö ökar från dagens 30 procent till 50 procent. Andelen kontorsfastigheter kommer att öka från dagens 39 procent till 50 procent.

 

Affären föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital. Lånefinansiering har erhållits från fyra ledande nordiska banker.

 

Leimdörfer har varit rådgivare åt GE Real Estate i denna transaktion.