27 juli 2021
lördag, 19 oktober 2013 14:53

Blackstones fastigheter ökade starkt

Skrivet av 
alt

Tony James, Blackstones styrelseordförande.

 

Under Q 3 2013 ökade Blackstone sina intäkter från sin fastighetsportfölj. Blackstone, som är världens största förvaltare av alternativa tillgångar, redovisade en 3 procentig ökning av nettovinsten till 640 miljoner dollar, cirka 4,11 Mdr kr för Q3.

 

Resultaten kommer vid en tidpunkt när starka aktiemarknader har medfört att private equity-grupper har ökat värdet på sina portföljer.

 

Fastighetspriserna är nu höga i USA och transaktionsvolymerna är små, sa Tony James, Blackstones styrelseordförande, på en presskonferens, vilket tyder på att det har varit bättre att vara en säljare av tillgångar än en köpare. Han meddelade vidare att Blackstone nu har sex potentiella börsintroduktioner online jämte en stor mängd marknadsaktiviteter.

 

Innevarande år har varit det mest produktiva året för lånefinansierade företagsförvärv sedan år 2007, enligt Standard & Poors Leveraged Commentary & Data, trots att Blackstone har varit försiktigare än vissa konkurrenter eftersom förvaltaren inte har varit inblandad i de största affärerna.

 

Blackstone har dragit fördel av Federal Reserves kvantitativa lättnader på räntemarknaderna genom sin nollränta, vilket verkar som en hävstång för att refinansiera skulderna i portföljbolagen och vilket har varit till hjälp vid Blackstones företagsförsäljningar. Hittills i år har den New York-baserade förvaltaren levererat 34 miljarder dollar i kapital till sina investerare.

 

Vid sin notering förfogade Blackstone över cirka 90 miljarder dollar (557 Mdr kr) i förvaltat kapital. Men nu har detta belopp ökat till 248 miljarder dollar, cirka 1 591 Mdr kr, varav 69 miljarder dollar, cirka 443 Mdr kr, avser kapital i fastighetstillgångar. Fastigheter är fortfarande Blackstones största tillgångsslag.

 

Blackstone meddelade under presskonferensen att utdelning för Q3 blir 23 cent per aktie, vilket pekar mot en utdelning om 76 cent per aktie för helåret 2013.  Trots detta var utdelningen under många analytikers förväntningar, vilket medförde att aktien sjönk med 7 cent till 27,09 dollar under torsdagen på börsen i New York.