27 juli 2021
lördag, 19 oktober 2013 14:45

Atrium Ljungberg ökade vinsten till 856 Mkr

Skrivet av 
alt

Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberggruppen.

 

alt

I Sickla Front har den tilltänkta hyresgästen AkzoNobel meddelat att den inte kommer att fullfölja sitt 15-åriga hyresavtal om 7 800 kvm.

 

Under årets tre första kvartal ökade Atrium Ljungbergs vinst efter skatt till 856 Mkr (455), motsvarande 6,57 kr (3,49) per aktie. Resultatet påverkades av orealiserade värdeökningar om 383 Mkr (118), varav 42 Mkr (245) för fastigheter och 341 Mkr (–127) för finansiella instrument. Vidare ingick nedskrivning av goodwill med –33 Mkr (–7), samt i fjolårets resultat en reavinst 33 Mkr.

 

Hyresintäkterna steg till 1 445 Mkr (1 368) och projekt och entreprenadverksamheten omsatte 307 Mkr (187), vilket bidrog till resultatet före värdeförändringar förbättrades till 616 Mkr (566).

 

Under perioden sålde Atrium Ljungberg varuhuset PUB vid Hötorget för 980 Mkr och investerade 942 Mkr i de egna utvecklingsprojekten Port73 i Haninge, Mobilia i Malmö, Farsta Centrum, Kvarteret Nod i Kista och Sickla Front i Nacka.

 

Stor uppsägning för Atrium Ljungberggruppen

 

I Sickla Front har den tilltänkta hyresgästen AkzoNobel meddelat att den inte kommer att fullfölja sitt 15-åriga hyresavtal om 7 800 kvm. I delårsrapporten säger vd Ingalill Berglund att värdet på fastigheten har skrivits ned och att Atrium Ljungberg kommer att rikta skadeståndsanspråk mot AkzoNobel.

 

Vid periodens slut värderades fastighetsbeståndet till 24 580 Mdr kr (24 576 vid årsskiftet). De räntebärande skulderna uppgick till 12 396 Mkr och finansierades till en genomsnittlig ränta om 3,6 procent (3,9). Det egna kapitalet ökade till 10 761 Mkr (10 255) motsvarande 82,68 kr per aktie och en och en soliditet om 40,7 procent (40,3).

 

Prognosen för helåret är oförändrat 790 Mkr före värdeförändringar och skatt. LE