25 juli 2021
lördag, 19 oktober 2013 14:39

Catella: Riskaptiten växer

Skrivet av 
alt

Daniel Anderbring, analytiker på Catella.

 

Catellas kreditbarometer CREDI för tredje kvartalet 2013 visar att kreditmarknadssentimentet steg igen jämfört med föregående kvartal. Barometerns huvudindex steg med 4,4 punkter till den högsta noteringen någonsin på 69,3 och den positiva trenden återspeglas både i index för nuvarande läget och för framtidsförväntningar.

 

Efter en sommar med intensiv transaktionsaktivitet på den svenska fastighetsmarknaden så rapporterar en majoritet kreditinstitutioner och låntagare att tillgången till fastighetsfinansiering har fortsatt att förbättras och det har även förväntningarna för det kommande kvartalet enligt den senaste CREDI-enkäten.

 

– Ökande tillgång till lånefinansiering har bidragit till likviditeten på den svenska transaktionsmarknaden. Vi har sett ett uppsving i transaktioner sedan maj och det framgår tydligt att såväl banker som investerare uppvisar växande riskaptit på grundval av en bredare ekonomisk återhämtning, säger Daniel Anderbring, analytiker på Catella.

 

För noterade fastighetsbolag ökade genomsnittlig belåningsgrad med 0,8 procentenheter till 54,1 procent under andra kvartalet, ett möjligt trendbrott i jämförelse med den skuldavhävning som skett sedan 2009.

 

– Vi anser att detta visar på en förskjutning där noterade bolag investerar mer i tillväxtpotential allt eftersom tillgången på finansiering förbättras och ekonomin återhämtar sig, säger Niclas Forsman, kapitalmarknadsanalytiker på Catella.