27 juli 2021
onsdag, 16 oktober 2013 20:17

Castellum ökade vinsten till 1,4 Mdr

Skrivet av 
alt
Henrik Saxborn, vd Castellum.

 

Castellums niomånadersvinst efter skatt ökade till 1 405 Mkr (714), motsvarande 8,57 kronor (4,35) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter om 301 Mkr (56) och på derivat till 440 Mkr (-83). Förvaltningsresultatet förbättrades med 7 procent till 1 015 Mkr (953), motsvarande 6,19 kr (5,81) per aktie.

 

– Det är glädjande att konstatera att förvaltningsresultatet fortsätter att utvecklas positivt med en stark tillväxt under tredje kvartalet om 9 procent. Dessutom har obligationer om 1 miljard kr emitterats under kvartalet, vilket tillsammans med en stark balansräkning ger oss goda möjligheter till framtida investeringar för både befintliga och nya kunder, säger vd Henrik Saxborn.

 

Hyresintäkterna för perioden ökade till 2 431 Mkr (2 285). Nettouthyrningen för perioden steg till 81 Mkr (43), medan den för tredje kvartalet isolerat föll till 19 Mkr (30).

 

Nettoinvesteringarna minskade till 874 Mkr (1 536), varav 1 145 Mkr (886) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 185 Mkr (903) förvärv och 456 Mkr (253) försäljningar.

 

Detta bidrog till att värdet på fastighetsportföljen ökade till 37,5 Mdr kr (36,3 vid årsskiftet). Netto räntebärande skulder uppgick till 19 500 Mkr (19 050), varav 3 200 Mkr (1 200) avsåg utestående obligationer och 1 110 Mkr (1 872) utestående företagscertifikat. Den genomsnittliga räntan var 3,7 procent (3,6). Eget kapital ökade till 12 822 Mkr (12 065), vilket motsvarade 34 procent av finansieringen. LE