26 juli 2021
måndag, 14 oktober 2013 19:26

Hamnstadenprojektet i Lidköping tar form

Skrivet av 
alt

De byggföretag som ska bygga i den nya stadsdelen Hamnstaden är AB Bostäder, Senäte Fastigheter AB, Riksbyggen, HSB och Skeppsviken Fastighets AB. Hamnstaden är ett stort stadsutvecklingsprojekt i Lidköping där Liljewall arkitekter har haft en central roll sedan 2008.

 

Nu är arbetet med planeringen av Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden inne i en ny fas. Just nu görs en detaljplan för området och denna beräknas vara klar våren 2015. Byggstart kan i så fall ske strax därefter. Hamnstaden kommer att bli en ny stadsdel i Västra hamnen i Lidköping och den ska innehålla en blandning av bostäder, företag och grönområden. En strandpromenad kommer att anläggas utmed Lidan, längs Vänerns strand och bort till Furuhäll och Sjölunda.

 

Byggandet av bostäderna kommer att starta i området vid småbåtshamnen och det handlar om cirka 330 lägenheter i första skedet. De första lägenheterna beräknas vara klara våren 2017. Därefter beräknas byggtakten i Hamnstaden bli 75 lägenheter om året.