1 juni 2023
fredag, 11 oktober 2013 14:09

Gissler: – Fler bostäder och fler flyglinjer

Skrivet av 
alt

Anna Gissler, vd för Stockholm Business Region Development.

 

alt

Stockholms nya Livsmedelscentrum, Larsboda i Farsta.

 

På frågan hur attraktionskraften kan öka för Stockholm säger Anna Gissler, vd för Stockholm Business Region Development, till Fastighetskontorets nyhetsbrev Avtryck:

– För att locka internationella företag till Stockholm är det absolut avgörande att vi får fler flyglinjer till Arlanda, framförallt på långväga destinationer. Att det byggs fler bostäder är även det väldigt viktigt. På mer lokal nivå gäller det att erbjuda de företag som redan finns här en bra service. Vi på Stockholm Business Region arbetar i olika omfattning med dessa frågor.


I intervjun säger Anna Gissler att hitta rätt lokal och mark för företag som ska etablera sig i Stockholm är nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för huvudstadens expansion. Hon nämner i detta sammanhang det nya Livsmedelcentrumet i Farsta, som bland annat ska ersätta Slakthusområdet, som kommer att ingå i stadsdelen Söderstaden med nya bostäder och arbetsplatser. Slakthusområdet har lokaler som inte längre är ändamålsenliga eller som är kulturminnesmärkta och därför svåra att anpassa till framtida behov.


 

 

Fler företag och starkare privat sektor i Stockholm


Enligt Stockholm Business Regions senaste Konjunkturrapport, ökade tillväxttakten i Stockholm under det andra kvartalet 2013. Den privata sektorn har utvecklats positivt, och efter en lång period av ett minskat nyföretagande, vänder nu trenden. Dock fortsätter arbetsmarknaden att försvagas.

 

 

Lönesumman
Lönesumman ökade under andra kvartalet 2013 med 1,8 procent i Stockholms län och 2,8 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det var en ökning av tillväxttakten jämfört med första kvartalet 2013 i både länet och staden. I övriga landet ökade lönesumman med 2,7 procent.

Nya företag
Under kvartalet registrerades 5 045 nya företag i Stockholms län, varav 2 964 i Stockholms stad, vilket är 5 procent fler i både länet och staden jämfört med samma kvartal föregående år. Det innebär ett trendbrott då utvecklingen varit negativ under de senaste sju kvartalen jämfört med motsvarande period föregående år.

Jobben
Antalet sysselsatta samt antalet arbetade timmar fortsätter att öka i Stockholm. Likväl blir arbetsmarknaden i Stockholm svagare, delvis på grund av den starka inflyttningen till regionen. Under kvartalet minskade antalet lediga jobb med 3 procent i staden och 9 procent i länet samtidigt som arbetslösheten steg. Arbetsmarknaden i Stockholm är dock starkare än i övriga riket.