24 september 2023
tisdag, 08 oktober 2013 18:21

Sigtuna och Kilenkrysset gör markaffär

Skrivet av 
alt

Nöjda med markaffären mellan Sigtuna kommun och Kilenkrysset är Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Jan Persson, vd Kilenkrysset, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, Kilenkrysset.

 

Sigtuna kommun och Kilenkrysset har kommit överens om en markaffär som kommer att få stor betydelse för Rosersberg, Airport City Stockholms framtida utveckling. Överenskommelsen ger förutsättningar för såväl nya bostäder som arbetstillfällen i Rosersberg. Dessutom läggs grunden för en mer samlad satsning på miljöskydd och värnande av grönytor och natur.

 

Genom överenskommelsen tillförs kommunen 20 hektar mark i centrala Rosersberg, vilket innebär att kommunen kommer råda över hela markområdet väster om Rosersbergs station (drygt 60 hektar). Det ger möjlighet till en ny stadsdel med bostäder samt offentlig service och kommersiell verksamhet, vilket ger utökad samhällsservice för invånarna i hela Rosersberg.

 

Vidare kommer nuvarande arbetsplatsområde att utvecklas med ungefär 50 hektar i västlig riktning, varav KilenKrysset kommer att råda över 23 hektar mark. Här kan ytterligare arbetstillfällen skapas utan att det inkräktar på boendemiljön i villastaden Rosersberg.

 

Slutligen kommer kommunen också att råda över 49 hektar mark i öst-västlig riktning söder om Krogsta. Denna mark är inte avsedd för exploatering, utan ska värnas som grönytor och naturområden. Tillsammans med planerat naturskydd av Viggebyparken samt området runt Verkaån söder om arbetsplatsområdet, utgör detta satsningar för att värna miljö- och naturtillgångar i området.

 

– Denna markaffär ger fantastiska möjligheter för Rosersberg och Sigtuna kommun att skapa hållbar tillväxt och lägga grund för ökad livskvalitet. Nya arbetstillfällen och bostäder kommer skapas, samtidigt som Rosersbergs villastadskaraktär och boendemiljö värnas. Vi är särskilt glada att det kan kombineras med en ökad ambition att värna natur och miljö i området, säger Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C).