1 juni 2023
onsdag, 11 september 2013 15:48

Humlegården Fastigheter informerar via film

Skrivet av 

 

alt
Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter. Foto: Cato Lein

 

alt

Humlegården Fastigheter miljösorterar cirka 540 ton grovsopor varje år.

 

Humlegården Fastigheter har under flera år uppgraderat sina system för klimat och energi. I en intervju med Per-Arne Rudbert, vd Humlegården Fastigheter, säger han att nyligen värderade ett internationellt företag Humlegårdens energi- och klimatsystem med omdömet att fastighetsföretaget har kommit långt. Per-Arne Rudbert framhåller att Humlegården har ett väl utvecklat intranät där bolaget samtliga fastigheter är anslutna och via skilda interface kan bolagets fastighetsskötare detaljreglera varje fastighet för bästa klimat och lägsta energiförbrukning.

 

Således arbetar Humlegården ständigt med energieffektivitet och optimering av sopåtervinning i fastigheterna. Det handlar om att minimera miljöpåverkan och samtidigt öka trivseln för hyresgästerna.

 

Med hjälp av två filmer som Humlegården har producerat visar företaget, dels hur återvinning av sopor sker, dels hur ventilationen och klimatet i lokalen kan påverkas.

 

– Att sopsortera är självklart för de allra flesta och när man vet hur man ska göra är det enkelt. Det krävs bara lite engagemang och samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäster. När det gäller ventilationen har vi försett våra fastigheter med ett avancerat mätsystem som ser till att luftflödet i lokalen styrs utifrån utomhustemperaturen. Ofta kan hyresgästen dessutom reglera temperaturen inom lokalen och vet man bara hur så är det inte svårt. Vi har valt att använda filmer för att beskriva detta, säger Per-Arne Rudbert, vd på Humlegården Fastigheter.