1 juni 2023
tisdag, 10 september 2013 18:23

GE skapar exklusiva bostäder i Vasastaden

Skrivet av 
alt

Från vänster: Johan Örn, Martin Rörby, Johan Tengelin, Per Kallstenius, Karin Månsson, Karin Winter, Maria Börtemark och Jan Andersson.

 

 

alt

Blästern 14 planändras från kontor till bostäder för två hus på gården; påbyggnad på ett av gårdshusen med två våningar och återställande/rekonstruering av fasaden mot Gävlegatan till ursprungligt 30-talsskick. Skiss: AIX Arkitekter, NOD-Combine arkitekter

 

alt

Gården med ändrade fasader och tak.

 

 

alt

Gävlegatan mot sydost med återställd/rekonstruerad Lewerentzfasad, med målad betong, fönster  och neonbokstäver lika de ursprungliga. Den vita delen av gathuset som byggdes på 1950-talet behåller sitt utseende.

 

GE arrangerade under tisdagen ett seminarium om fastigheten Blästern 14. GE Capital Estate äger fastigheten Blästern 14, om cirka 14 000 kvm på Gävlegatan 16-18 i Vasastaden. Den här fastigheten, som uppfördes år 1930 som Philips första huvudkontor i Stockholm, ritades av den visionära arkitekten Sigurd Lewerentz. Skicklig moderator under seminariet var Martin Rörby, arkitekthistoriker och sekreterare i Skönhetsrådet.

 

Sedan år 1930 har gathuset på Gävlegatan byggts om i flera omgångar och många av de unika kvaliteterna i Lewerentz arkitektur och inredning har gått förlorade. Nu har GE Capital Real Estate tagit initiativet att tillsammans med ledande arkitekter och byggnadsantikvarier återställa det unika huset till dess forna glans.

 

Gathusets exteriör rekonstrueras till sitt ursprungliga utseende och toppmoderna kontor skapas i anslutning till en av Stockholms mer spännande nya stadsdelar.

 

Den nya detaljplanens huvudsyfte är att utöka fastighetens användning från kontor till att även medge bostäder för två byggnader på gården – Lewerentz magasinsbyggnad och kontorsbyggnaden från år 1990. Ombyggnaden, som bland annat innebär förstoring av fönster, nya balkonger och påbyggnad med två våningar på 1990-talshuset, medger totalt cirka 80 nya lägenheter. Vidare finns det i magasinets lägre våningar samt kring den försänkta gården, möjligheter att skapa ytor för restaurang, hotell eller handel. Till bostadsomvandlingen hör även en exteriör restaurering och återställande till ursprungligt utseende av Lewerentz kontorshus mot Gävlegatan.

 

Den nya deltaljplanen beräknas bli antagen i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet nästa år.

 

Projektchef på GE är Jan Andersson. Han meddelade under seminariet att det var lite trögt för cirka fem år sedan att få ytor uthyrda i Blästern 14. Därför, berättade han, tog GE fram ett första förslag på ett högt bostadstorn på platsen som presenterades för bland annat för den dåvarande stadsarkitekten Per Kallstenius, som även medverkade på seminariet. Jan Andersson fick dra tillbaka förslaget, liksom flera andra har tvingats till, när de har presenterat för höga bostadstorn för Stockholms stad.

 

Från AIX, som är projektets arkitekt, berättade byggnadsantikvare Johan Örn om Blästerns rika kulturhistoria. För projektets koncept ansvarar Per Kallstenius, fd stadsarkitekt. Kallstenius redogjorde för Stockholms utveckling då det särskilt gäller den framväxande Hagastaden. Maria Börtemark, vd Strategisk Arkitektur, berättade om svårigheterna och möjligheterna att skapa attraktiva boendekoncept i kv. Blästern.

 

Under seminariet redogjorde även Karin Månsson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, om detaljplanen för kv Blästern. Ett avslutande föredrag under seminariet första hälft hölls av Karin Winter, tidigare intendent på Arkitekturmuseet. Winter berättade om den allsidige och visionära arkitekten, uppfinnaren, formgivaren och industrimannen Sigurd Lewerentz.

 

Slutligen kan framhållas att GE Capital Real Estate driver flera fastighetsprojekt i Stockholm. Johan Tengelin, Managing Director, Nordic Region på GE Capital Real Estate, berättade i inledningen till seminariet att bolaget har funnits i Sverige sedan år 1995 och att det äger 134 fastigheter om nära 1 miljon kvm uthyrningsbar yta, i huvudsak kontor och handel. GE Capital Real Estate, som ingår i den globala koncernen GE (General Electric), en koncern som har totalt cirka 300 00 anställda. SF