4 juni 2023
tisdag, 10 september 2013 18:19

Byggmästargruppen bygger 204 lägenheter för ByggVesta

Skrivet av 
alt
Byggvestas Kosterhavet i Norra Djurgstaden ska stå klart år 2015. Bild: Kirsh+Dereka Arkitekter

 

Byggmästargruppen bygger 204 lägenheter, varav 113 studentlägenheter och 91 hyresrätter, i det nya kvarteret Kosterhavet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm åt ByggVesta. Projektet är en totalentreprenad med planerad byggstart i slutet av året och beräknas vara helt färdigt i slutet av 2015.

 

Byggmästargruppen och ByggVesta Development AB har ingått ett partneringavtal, vilket innebär att de tillsammans med leverantörer och underentreprenörer bygger ett långsiktigt samarbete för att bygga med mycket god kvalitet och energieffektivitet och samtidigt hålla en produktionskostnad lägre än genomsnittet.

 

Husen blir s k Egenvärmehus, vilket innebär att byggnaden har en extremt låg energianvändning förenat med god inomhusmiljö. Bostäderna är radiatorlösa och kommer huvudsakligen att värmas upp av uppvärmd ventilation via fjärrvärme, instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning, verksamhet och de boende själva.