1 juni 2023
torsdag, 05 september 2013 20:13

ByggVesta uppför 650 studentbostäder i Campus Flemingsberg

Skrivet av 
alt

Akademiska Hus valde ByggVesta för bolagets syn på helhetsgreppet i nyproduktion av studentbostäder.

 

alt

Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

 

alt

Marcus Svensson, vd på ByggVesta Development.

 

Totalt 650 studentbostadskontrakt fördelat på drygt 500 lägenheter blir resultatet av Akademiska Hus och ByggVestas storsatsning på Campus Flemingsberg. Ett avtal för gemensamt arbete för detaljplaneändring och därefter markförsäljning har tecknats så att student- och forskarbostäder blir möjliga att bygga. Satsningen är en del av Akademiska Hus bidrag till Stockholmsinitiativet studentbostadsmässa 2017.

 

Studentbostadsbristen i Stockholm är stor med en kötid på upptill två år. Det slår hårt mot Stockholms konkurrenskraft som studie- och forskningsort. Akademiska Hus bidrar nu till att öka utbudet av studentbostäder genom att teckna avtal med ByggVesta för att ändra detaljplanen för två byggrätter på cirka 26 500 kvadratmeter på Campus Flemingsberg i Huddinge. När en ny detaljplan antas, som möjliggör byggandet av student-och forskarbostäder, får ByggVesta rätt att köpa marken av Akademiska Hus. Det bedöms kunna ske under 2014.
 

– Stockholm är en av Europas främsta kunskapsstäder. För att kunna locka de bästa talangerna till regionens universitet och högskolor behövs fler studentbostäder. Därför gör vi denna satsning på studentbostäder på Campus Flemingsberg, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm och tillika ordförande för styrgruppen för Studentbostadsmässa 2017.

 

Den aktuella marken ligger på campusområdet. Antalet studentbostäder beror på utformningen av den nya detaljplanen men bedöms kunna uppgå till drygt 500 lägenheter. Dessa fördelas mellan studenter och forskare. De flesta lägenheterna är 1:or och 2:or men det finns även några 3:or och 4:or, vilket möjliggör så kallade kompiskontrakt där flera hyresgäster delar på hyran.

 

– Projektet är en viktig del i Huddinge kommuns ambition att bygga 1000 nya studentbostäder på gångavstånd till de tre högskolor och universitet som finns i Flemingsberg. Flemingsberg växer och planer finns för över 5000 nya bostäder, nya utbildningsplatser och ett nytt regionalt centrum, säger Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande (M) i Huddinge kommun.

 

– Vi har under många år jobbat tillsammans med universitet och högskolor för att utveckla boendekoncept med plusvärden för studenterna. Det handlar om allt ifrån genomtänkta lägenheter till socialt ansvarstagande och hållbarhetsaspekter – som i slutändan leder till bättre studieresultat för studenterna och ökad konkurrenskraft för universiteten, säger Marcus Svensson, vd på ByggVesta Development.

 

– Att skapa boende som ger goda studieförutsättningar handlar om mer än tak över huvudet. Därför valde vi att samarbeta med ByggVesta som visat framfötterna när det gäller studentboende med helhetsgrepp kring den sociala miljön, kostnadseffektivitet och ett långsiktigt hållbart förhållningssätt, säger Sten Wetterblad.

 

I Stockholm finns över 80 000 studenter, men bara 12 500 studentbostäder. Därför har ett nytt, unikt samarbete, ”Studentbostadsmässa 2017”, startats där universitet, högskolor, studenter och offentliga aktörer tillsammans med Akademiska Hus lovar att öka utbudet av studentbostäder med 50 procent i Stockholm. Målet är att 6 000 nya studentbostäder byggs och färdigställs i Stockholm och att kötiden kortas till under en termin fram till och med det att själva studentbomässan arrangeras år 2017.

 

I en kommentar kan sägas att det är tur för studenterna i Stockholm att Akademiska Hus nu satsar hårt på studentbostäder. I ett samtal med Sten Wetterblad säger han att Akademiska Hus i Stockholm möjliggör produktion för flera tusen studentbostäder i Stockholmsregionen genom att upplåta mark eller medverka till detaljplaner på studentboende på campus.

 

1. Avtal finns nu mellan Stockholms stad och Akademiska Hus vilket medger att Svenska Bostäder förvärvar mark för cirka 600 lägenheter från staden och mark för cirka 300 lägenheter från Akademiska Hus för att Svenska Bostäder ska kunna bygga 900 studentbostäder för cirka 1,42 Mdr kr i Albano.

 

2. Vidare har HEBA och Akademiska Hus har tecknat ett avtal i syfte att tillsammans med Solna kommun upprätta detaljplan för totalt cirka 400 student- och gästforskarbostäder och lokaler för kontor och undervisning på Karolinska Institutets campus i Solna. När detaljplanen har vunnit laga kraft har HEBA för avsikt att förvärva en del av marken av Akademiska Hus och bygga de 400 bostäderna som sedan ska hyras ut till Karolinska Institutet. Akademiska Hus kommer att behålla och utveckla den del av marken som planeras för kontor och undervisning.

 

3. Akademiska Hus har även påbörjat planarbetet för minst 350 studentbostäder på KTH Campus i Stockholm. Utvecklingen av området sker genom samarbeten med fyra byggherrar – Skanska, Einar Mattsson, ByggVesta och SBC Bo. Nu är det första detaljplanen för dessa studentbostäder klar berättar Sten Wetterblad.

 

En gång i tiden sålde inte Akademiska Hus mark i campus för studentbostäder, på grund av bolagets framtida expansion. Men nu är det annorlunda, vilket, ännu en gång, är till gagn för Stockholms studenter. SF