1 juni 2023
tisdag, 03 september 2013 17:51

Carnegie noteras som fastighetsbolaget Stendörren

Skrivet av 
alt

Stendörren har som mål att planlägga minst 1000 bostäder i Husby, Kista, Rinkeby, Tensta, Vårberg och Visätra.

 

D. Carnegie & Co, som bildades av gamla Carnegie och som lämnade Stockholmsbörsen i december 2008, blir ett fastighetsbolag. Orsaken är att D. Carnegie & Co har tecknat ett avtal om att Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB) blir ny huvudägare i bolaget. Stendörren kommer efter en inledande nyemission att erhålla 80 procent av samtliga aktierna i Carnegie. Efter att Stendörren erhållit Carnegies aktier kommer bolaget att apportera in sina bostadsfastigheter till ett värde av omkring 3 Mdr inklusive belåning om cirka 2 Mdr kr. Vidare kommer befintliga aktieägare i Carnegie att få teckna aktier i bolaget för omkring 200 Mkr. Bolaget avser att söka en notering av aktierna på Nasdaq OMX First North eller liknande lista. 
 

– Ett stort antal bolag anmälde sitt intresse för nyemissionen och vi har nu genomfört en process där vi noga gått igenom de mest intressanta budgivarna. Dessa har fått genomföra en due diligence-process och därefter lämna ett bud för att teckna nyemissionen och därigenom bli ny huvudägare till D. Carnegie & Co, säger Rolf Åbjörnsson, advokat och styrelseordförande i D. Carnegie & Co i ett pressmeddelande.

 

– Vi fick flera mycket bra bud och kan med glädje välja en lösning vi är säkra på kommer att uppskattas av bolagets omkring 8 000 aktieägare, fortsätter Ronald Bengtsson, vd och styrelseledamot i D. Carnegie & Co.

 

– Vi valde att ingå avtal med Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ) för att de gav ett attraktivt erbjudande, men också för att vi verkligen gillar deras affärsidé och de fastigheter de kommer att föra in i bolaget, avslutar Åbjörnsson.

 

Broadgate Stendörren Fastigheter har varit verksamt inom fastighetsbranschen med huvudfokus på bostadsfastigheter och bostäder i 20 år och äger även hyresfastigheter och industrifastigheter i framför allt Stockholmsområdet. Idag äger och förvaltar Stendörren i egen regi 3 500 lägenheter och bolaget har en balansomslutning på omkring 4,5 Mdr kr.

 

Affärsmodellen för bostadsfastigheterna, det som primärt kommer att apporteras in i D. Carnegie & Co, är att utnyttja den naturliga omsättningen av lägenheter för att effektivt kunna renovera vakanta lägenheter och erbjuda dem till i första hand hyresgäster i området men även till andra intressenter. Renoveringen sker enligt Stendörrens egna koncept ”Bosystem” och med eget material. Detta ska leda till en halvering av renoveringskostnaden jämfört med normala förhållanden. Boalget har arbetat med modellen under lång tid och den har varit väldigt uppskattad av såväl hyresgästerna som av Hyresgästföreningen.

 

– Vi tror att D. Carnegie & Co kan utgöra en mycket bra plattform för en expansion inom bostadsfastigheter. Bolaget har en bred och stark ägarkrets som både kan investera i bolaget samt möjliggöra en snabb notering i syfte att underlätta finansieringen av fortsatta förvärv, säger Broadgate Stendörren Fastigheters vd Knut Pousette.

 

Arbetet med nyemissionen startar direkt och planeras vara genomfört under september. Avtalet med Broadgate Stendörren Fastigheter är villkorat av ägarna till D. Carnegie & Co:s preferensaktier ingår avtal med Broadgate Stendörren Fastigheter om att antingen överlåta sina preferensaktier till Broadgate Stendörren Fastigheter mot kontant ersättning alternativt utväxla sina preferensaktier med Broadgate Stendörren Fastigheter mot stamaktier i D. Carnegie & Co.

 

I samband med nyemission har Gernandt & Danielsson varit rådgivare åt D. Carnegie, medan Savills har varit rådgivare åt Stendörren. Uppdraget att genomföra nyemissionen har Mangold Fondkommission erhållit.

 

Under måndagen stoppades aktien i D. Carnegie & Co som är noterad på Mangoldlistan.

 

I en kommentar kan sägas att Lennart Schuss, med stor erfarenhet av notering av fastighetsbolag, nu har bildat ett bolag med Stendörrens huvudägare Peder Johnsson, har fått sin förklaring i och med att Stendörren ska ansöka om notering. SF