18 augusti 2022
torsdag, 20 december 2012 20:26

Fastator köper Skälsö för 550 Mkr

Skrivet av 
alt
Krister Fingal, vd för Fastator.

 

AB Fastator förvärvar samtliga aktier i Skälsö AB till ett underliggande fastighetsvärde om 550 Mkr. Skälsö, vars portfölj omfattar de gotländska utvecklingsområdena Bungenäs och Nordret (gamla KA3) samt ett antal förvaltningsfastigheter i Visby, har ett unikt fastighetskunnande och en betydande utvecklingspotential. I samband med förvärvet går Joachim Kuylenstierna in i styrelsen för Fastator.

 

I Fastator ingår sedan tidigare fastighetsbolagen Offentliga Hus, som äger äldreboenden, skolor, studentboenden, vårdcentraler m.m. om totalt cirka 71 000 kvm runt om södra och mellersta Sverige samt Konkret Fastighetsutveckling, som äger utvecklingsfastigheter i Nacka.

 

I ett samtal med Fastighetsaktien säger Krister Fingal, vd för Fastator, att bolaget efter förvärvet av Skälsö har fastigheter till ett bokfört värde om 1,3 Mdr kr. Bolagets LTV (loan-to-value) är 44 procent och soliditeten är 39 procent. Ett bra utgångsläge för fortsatt tillväxt.