28 mars 2023
tisdag, 18 december 2012 16:37

Nordika köper vakanser i Kista

Skrivet av 
alt
Keflavik 1, om cirka 25 000 i Electrum, Kista, har en mycket stor vakans, snart 40 procent.

 

Nordika Fastigheter AB (”Nordika”) förvärvar kontorsfastighet i Kista från LaSalle Euro Growth II, en fond som förvaltas av LaSalle Investment Management (”LaSalle”).

 

Kontorsfastigheten Keflavik 1, en del av Electrum, som ligger i centrala Kista, norra Stockholm, har en uthyrningsbar area om cirka 25 000 kvm. Fastigheten har en vakans om cirka 30 procent vid tillträde, en vakans som kommer öka till 40 procent under 2013, då Ericsson lämnar fastigheten. Fastigheten är flexibel och håller god kvalité. Tenzing agerade rådgivare åt LaSalle

 

Jonas Grandér – Nordikas vd kommenterar affären:

– Givet uthyrningssituationen innebär förvärvet en utmaning och vi kommer fokusera på att höja uthyrningsgraden under kommande år för att bättra på flöden och driften av fastigheten. Förvärvet innebär att vi ökar vår närvaro i delmarknaden och nu kan vi erbjuda hyresgäster ett brett utbud av olika lokaler i Kista och Akalla.

 

I en kommentar kan sägas att Keflavik 1, som ägdes ursprungligen av SISAB, förvärvades först av Calle Mörk och Altira AB för cirka 300 Mkr vid ett hyresvärde om cirka 31 Mkr. År 2006 förvärvade LaSalle Euro Growth II Keflavik 1 av Altira för 447 Mkr. Vad nu Nordika betalar LaSalle Euro Growth II är ej publikt, men med tanke på den stora vakansen om cirka 40 procent under nästa år, talar det för att förvärvspriset är markant lägre än 447 Mkr, kanske cirka 340 Mkr.

 

Fastigheten, som är väl underhållen, har potential med tanke på att genomsnittsvakansen i Kista är cirka 10 procent.

 

Nordika är kapitaliserat av svenskt och finskt pensionskapital