24 september 2023
måndag, 17 december 2012 20:54

Castellum investerar för 502 Mkr

Skrivet av 
alt
Revolversvarvaren 12 på Jägershillsgatan 18 Malmö är en av de större förvärven från Kungsleden som Briggen nu gör.

 

alt

Oden Ygg i centrala Uppsala passar väl in i Aspholmen Fastigheters bestånd.

 

alt

Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter.

 

Castellum har via det helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden förvärvat 5 fastigheter och en tomträtt i Sollentuna, Botkyrka, Stockholm och Huddinge. Säljare var Kungsleden. (Se notis i dagens brev.) Förvärven består av 27 011 kvm, varav 20 933 kvm lager, 3 270 kvm kontor samt 2 808 kvm handel, och ligger till större delen i direkt anslutning till Brostadens befintliga bestånd. Investeringen uppgick till 214 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt. Uthyrningsgraden i beståndet är cirka 95 procent och tillträde sker innan årsskiftet.


I samma transaktion förvärvde Fastighets AB Briggen två fastigheter och en tomträtt i Malmö. De förvärvade fastigheterna består av 13 574 kvm varav 9 974 kvm kontor och 3 600 kvm lager. Tomträtten består av en outnyttjad byggrätt om cirka 9 000 kvm. Förvärven ligger i direkt anslutning till Briggens befintliga fastighetsbestånd och är fullt uthyrda. Investeringen uppgick till 168 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och tillträde sker innan årsskiftet.


Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat två fastigheter av Vasakronan i centrala Uppsala i direkt anslutning till bolagets befintliga bestånd. Fastigheterna består av 7 260 kvm kontorsyta och är uthyrda till cirka 60 procent. Investeringen uppgick till 120 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och tillträde har skett. 
 

I en kommentar till förvärvet säger Claes Larsson, vd Aspholmen Fastigheter, att Oden Ygg passar väl in i Aspholmen befintliga bestånd i Uppsala. Ett bestånd som bolaget tidigare har i fastigheten Dragarbrunn 20:4. Denna fastighet, om 10 200 kvm som Aspholmen förvärvade för drygt två år sedan från GE Capital Real Estate, ska byggas ut med 3 700 kvm i två etapper och de tomställda lokalerna om 5 500 kvm som fanns vid förvärvat, genomgår nu en ombyggnation.     


Därutöver medför förvärvet att Aspholmen får tillgång till ett större antal P-platser i dessa centrala kvarter.