24 september 2023
måndag, 17 december 2012 20:44

Kungsleden säljer till Castellum och höjer prognos

Skrivet av 
alt
Kungsleden med vd Thomas Erséus gör på kort tid ännu en affär.

 

alt

 

DTZ Sweden och Patrik Kallenvret var kungsledens rådgivare i affären.

 

Kungsleden AB (publ) säljer sju fastigheter och två tomträtter för en total köpeskilling om cirka 380 Mkr efter avdrag för latent skatt men före transaktionskostnader. Försäljningspriset efter avdrag för latent skatt är i nivå med bokfört värde. Vinst mot anskaffningsvärde efter transaktionskostnader och avdrag för latent skatt uppgår till cirka 45 Mkr och kommer att ingå i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2012. DTZ Sweden och Patrik Kallenvret var säljarens rådgivare.

 

Sex av fastigheterna ligger i Storstockholm och tre i Malmö. Fastighetsportföljen har en total uthyrningsbar area om cirka 40 500 kvm fördelat på 55 procent lager, 38 procent kontor och 7 procent butik. Tomträtten i Malmö är obebyggd. Försäljningen av fastigheterna gör att Kungsleden höjer sin prognos från tidigare kommunicerat 1 800 Mkr. Ny prognos för helåret 2012 uppgår till 1 850 Mkr. Castellum genom dotterbolagen Brostaden och Briggen är köpare och tillträde är planerat till de 21 december 2012.


– Jag är mycket nöjd med affären då vi säljer till ett bra pris och med en mycket god vinst. Det här är ett led i vår portföljoptimering och vi ser möjligheter i att hitta bättre avkastning. Fastigheterna är bra uthyrda och tiden för att sälja optimal, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.

 

I en kommentar om försäljningen säger Patrik Kallenvret, vice vd DTZ Sweden:

 

– Marknaden för kommersiella fastighetstransaktioner, liksom möjligheter till finansiering, har förbättrats under det senaste kvartalet.