24 september 2023
måndag, 17 december 2012 16:18

Första investeringen för SEB:s fond Domestica

Skrivet av 
alt
Den 1 september 2011 flyttade hyresgästerna in i den nya fastigheten Väduren 9 på Tellusgatan i Lund.

 

SEB har etablerat en ny fastighetsfond, Domestica Bostäder AB. Nu är första förvärvet klart, Domestica tillträder som ny ägare av bostadsfastigheten Väduren 9 i Lund. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 125 miljoner kronor och säljare är Leif H Persson Holding AB.

 

– Det är glädjande att Domestica har genomfört ett första förvärv och fastigheten passar väl in med vår långsiktiga investeringsstrategi. Väduren är en välskött fastighet, med bra hyresgäster och ligger i ett attraktivt läge i Lund. Vi analyserar för närvarande flertalet investeringsmöjligheter, säger Aneli Cilic, portföljförvaltare på Domestica.

 

Fastigheten är belägen i Planetstaden i Lund, cirka 850 meter öster om Mårtenstorget. Den har en total uthyrningsbar area om cirka 5 520 kvadratmeter och består av 61 lägenheter samt 6 kommersiella lokaler.

Fastigheten har uppförts i två etapper, där en del uppfördes 2005 och resterande del uppfördes hösten 2011.


Genom fastighetsfonden Domestica erbjuds institutionella investerare en möjlighet att investera i företrädesvis bostadsfastigheter med bra lägen i tillväxtorter. Domestica Bostäder AB administreras och förvaltas av SEB.